Waar werken we aan?

Van Dieren Ontdekpark is een stichting met de ANBI Status.

 

Stichting Dierenontdekpark Barneveld heeft als doelstelling:

  • Het werven, beheren en toekennen van financiële middelen ten behoeve van het ontwikkelen van een betekenisvolle educatieve praktijkleeromgeving voor studenten en cursisten in de sector dier.

Die praktijkleeromgeving is aangepast op de wensen vanuit het werkveld en de maatschappij.

  • Het stimuleren van kennisoverdracht over de gezonde relatie tussen mens en dier aan bezoekers door studenten en cursisten.

 

De Stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Fondsenwervende activiteiten uit te voeren.
  • Praktijklessen te geven ten behoeve van studenten en cursisten van Aeres Groep, gericht op de vraag van het werkveld van de  sector dier en de maatschappij.
  • Op het gebied van kennisoverdracht leermiddelen en didactiek in een hybride onderwijsomgeving aan te bieden.
  • Studenten de mogelijkheid bieden om zich tijdens hun studie optimaal voor te bereiden op een beroep in de sector dier en tegelijkertijd bezoekers te informeren over dieren.

Laatste nieuws

Bouw mee aan de konijnen experience
Lees meer
RIF subsidie toekenning stap vooruit in doorontwikkeling Van Dieren Ontdekpark
Lees meer
Arjan Postma gaat samenwerking aan met Aeres MBO Barneveld
Lees meer