RIF subsidie toekenning stap vooruit in doorontwikkeling Van Dieren Ontdekpark

In oktober 2021 ontvingen wij het heugelijke nieuws dat de aangevraagde RIF Subsidie is toegewezen. Dit betekent dat het ministerie de toegevoegde waarde ziet van onze plannen in samenwerking met partners en organisaties, oftewel de Publiek Private Samenwerking (PPS) die de titel ‘Samen Ontdekken van Dieren’ draagt.

Met de subsidiegelden kunnen we de komende 4 jaar werken aan de onderwijsontwikkeling die nodig is om studenten voor te bereiden op het werken in de dynamische diersector.
De professionals in opleiding gaan vaardigheden (soft skills) ontwikkelen in een levensechte, veilige, leeromgeving in de vorm van Van Dieren Ontdekpark. Dit park kent echte bezoekers waardoor studenten hun vaardigheden ‘on the job’ kunnen trainen door deze bezoekers een dagje uit te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het houden van voederpraatjes en rondleidingen en het organiseren van workshops en activiteiten .

Het ontwikkelen van de praktijkleeromgeving en het verbinden van praktijk met de theorie in het onderwijs kan niet zonder hulp van de partners in de PPS. Samenwerking met brancheorganisaties, bedrijven, kennis-, onderwijs- en overheidsinstellingen is daarom onontbeerlijk. Met de kennispartners ontwikkelt de school zowel de praktijkleeromgeving als het onderwijs van de toekomst en komen afgestudeerden straks als professional goed voorbereid op de arbeidsmarkt.