ANBI

Van Dieren Ontdekpark is een project van Stichting Dierenontdekpark Barneveld. Stichting Dierenontdekpark Barneveld is op 12 maart 2021 opgericht en geregistreerd te Ede onder KvK nummer 82178372 en RSIN nummer 862366586. Stichting Dierenontdekpark Barneveld heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het doel van Stichting Dierenontdekpark Barneveld is het werven, beheren en toekennen van financiƫle middelen ten behoeve van het ontwikkelen van een betekenisvolle educatieve praktijkleeromgeving voor studenten en cursisten in de sector dier, passend bij de vraag van het werkveld en de maatschappij en het stimuleren van kennisoverdracht over de gezonde relatie tussen mens en dier aan bezoekers door studenten en cursisten

Stichting Dierenontdekpark Barneveld is gevestigd aan de Bovenbuurtweg 27, 6717XA te Ede. De bestuurders zijn:
Bastiaan Pellikaan (voorzitter)
Rien Komen (Penningmeester)
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt en niet bovenmatige vacatiegelden.

Klik hier om de statuten in te zien.
Klik hier om het beleidsplan in te zien.